INFRAHEATING

In vorbereitung

Infračervené topné systémy

V roce 1967 přisel jako první Dr. Tadishi Ishikawa z Japonska s modelem infračervené tepelné kabiny. Tento systém byl zprvu používán jen pro lékařské účely. V roce 1981 začala být infračervená tepelná kabina všeobecně aplikována. Od té doby je užívána jak v privátních sférách, tak různými specialisty - lékaři a terapeuty na klinikách, jako podpůrný prostředek při nejrůznějších léčebných metodách, v lázních apod.. V neposlední řadě jsou infračerveným topným systémem osazovány inkubátory pro novorozeňata.

Co je předností infračerveného zářícího tepla?

Infračervená energie je forma topné energie, která v protikladu k jiným energickým formám nevyužívá jako transportní médium tepla okolní vzduch. Díky této vlastnosti infračervené záření ohřívá z více než 80-ti procent přímo okolní tělesa a pouze z méně než 20-ti procent okolní vzduch. Největší výhoda této metody však spočívá v pronikání tepelných paprsků do hloubky lidského těla, případě do jiných pevných těles. Důsledkem tohoto pronikání tepla do lidského organismu a okolních teplých ploch je příjemný pocit tepla u osob, nacházejících se v takto vytápěných místnostech. Stimulace lidského těla infračervenými paprsky má blahodárné účinky na lidský organismus.

Je teplovlnné topení vynálezem nedávným?

Není. Způsob vytápění založený na tepelných vlnách je tak starý jako samo využívání ohně člověkem. Kamenná, jílová a později kachlová kamna šíří dodnes příjemné teplo. Nový je na vytápění tepelnými vlnami jen způsob, jakým jsou vyráběny.