INFRAVYKUROVANIE

SK verze 29.7.2008

Infračervené vykurovacie systémy

V roku 1967 prišiel ako prvý Dr. Tadishi Ishikawa z Japonska s modelom infračervenej tepelnej kabíny. Tento systém bol najskôr používaný len pre lekárske účely. V roku 1981 začala byť infračervená tepelná kabína všeobecne aplikovaná. Od tej doby sa používa ako v privátnych sférach, tak rôznymi špecialistami - lekármi a terapeutmi na klinikách, ako podporný prostriedok pri najrôznejších liečebných metódach, v kúpeľoch apod.. V neposlednom rade sú infračerveným vykurovacím systémom osadzované inkubátory pre novorodencov.

Čo je prednosťou infračerveného žiariaceho tepla?

Infračervená energia je forma vykurovacej energie, ktorá v protiklade k iným energickým formám nevyužíva ako transportné médium tepla okolitý vzduch. Vďaka tejto vlastnosti infračervené žiarenie ohrieva z viac než 80-tich percent priamo okolité telesá a len z menej ako 20-tich percent okolitý vzduch. Najväčšia výhoda tejto metódy však spočíva v prenikaní tepelných lúčov do hĺbky ľudského tela, prípadne do iných pevných telies. Dôsledkom tohoto prenikania tepla do ľudského organizmu a okolitých teplých plôch je príjemný pocit tepla u osôb, nachádzajúcich sa v takto vykurovaných miestnostiach. Stimulácia ľudského tela infračervenými lúčmi má blahodárne účinky na ľudský organizmus.

Je teplovlnné kúrenie vynálezom nedávnym?

Nie je. Spôsob vykurovania založený na tepelných vlnách je taký starý ako samo využívanie ohňa človekom. Kamenné, ílové a neskôr kachlové pece šíria dodnes príjemné teplo. Nový je na vykurovaní tepelnými vlnami len spôsob, akým sú vyrábané.