PRODUKTY > OBRAZY > TLAČENÉ

Obrazy tlačené na skle

Obrazy tlačené na skle špeciálnou tlačiarňou, určenou pre najkvalitnejšiu tlač, pri zachovaní stálosti farieb a kvality vykurovania.

Každý obraz môže byť v drevenom alebo v hliníkovom ráme vo všetkých veľkostiach vyrábaných firmou.

Podrobnosti nájdete na stránke obrazy.