INFRAVYKUROVANIE > POROVNANIE

SK verze

Porovnanie vykurovacích systémov

Sú tepelné vlny drahšie než čierne vlny?

Naopak, tepelné vlny sú lacnejšie, pretože teplota okolitého vzduchu sa nezvyšuje a preto odpadá nahromadenie tepla pod stropom.

Prečo existuje všeobecná skepsa, že tieto systémy nevydajú dostatok tepla?

Mnoho ľudí si celkom mylne myslí, že pocit tepla je závislý iba na teplote okolitého vzduchu. Príklad z prírody: Ani lyžiar, alebo horolezec nezmrzne len preto, že okolitý vzduch má veľmi nízke teploty. Dôvod:Sú obklopení tepelnými vlnami, ktoré pochádzajú zo slnečného žiarenia.

Aké sú nevýhody vykurovania, ktoré pracujú na princípe cirkulácie vzduchu?

Niektoré majú priamy vplyv na naše zdravie. Všetky systémy, ktoré ohrievajú vzduch (čierne teplo), pracujú na základe cirkulácie vzduchu. Čím viac je vzduch ohrievaný, tým väčšie je tiež jeho odvlhčenie, vírenie prachu a baktérií, a iných škodlivých látok. Následok: Vysoká teplota a suchý, znečistený vzduch. Ďalšou nevýhodou je vysoká spotreba energie. Ešte horšia situácia nastáva pri zariadeniach, ktoré sú vybavené ventilátorom. Teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom môže byť až 10 stupňov: Studené nohy?horúca hlava..