INFRAVYKUROVANIE > O ZDRAVÍ

SK verze

Zdravé vlny

Pôsobení

Infračervené žiarenie obsahuje podstatnú časť slnečnej energie. Z biológie a klinických pozorovaní vieme, že táto energia je selektívne vstrebávaná rôznymi orgánmi a ústrojmi. Infračervená energia pritom mimoriadne pozitívne ovplyvňuje celý rad hojivých procesov.

Bezpečnosť

Infračervené žiarenie je podobné tomu žiareniu, ktoré produkuje samo ľudské telo. Je vo svojej podstate podobné slnečnému žiareniu bez škodlivých UV lúčov a bez frekvencií viditelného svetla. Infračervené žiarenie môže vznikať z nekovových prvkov. Táto forma energie priamo ohrieva okolité predmety, pričom nevyužíva pre prenos tepla okolitý vzduch.