INFRAVYKUROVANIE > SPOTREBA

SK verze

Optimálna spotreba energie

Rôzne výpočty spotrebných nákladov preukazujú neporovnateľnú konkurencieschopnosť infračervených výhrevných systémov. Pri výbere kúrenia je treba myslieť najmä na to, čo spotrebiteľ zaplatí pri vlastnej spotrebe, nielen kalkulovať iba počiatočnú investíciu. Prednosti produktu: Využitelnosť 100 %, žiadne straty energie, nie je potrebné žiadne transporté médium tepla, regulácia podľa požiadaviek, okamžitá reakcia na regulačné zadanie - krátka reakčná doba, ľahké individuálne vyúčtovanie pre jednotlivú miestnosť, veľmii nízke náklady na inštaláciu, žiadne nebezpečie požiaru, vysoká životnosť, veľmi ekologické, veľmi bezpečné, hygienické, zdravé, žiiadne nebezpečie zamrznutia, vhodné pre deti, minimálne rozvrstvenie vzduchu ? ideálne pre miestnosti s vysokou svetlou výškou, úspora váhy a priestoru , flexibilita, ...

Neuveriteľný šetrič energie...

...S teplovlnným kúrením sa dá teplota okolitého vzduchu, oproti ostatným spôsobom vykurovania, znížiť. Pocit príjemného tepla zostáva i pri nižšej teplote v priestore. Teplo sa šíri rovnomerne po celej miestnosti. Teplovlnné vykurovacie systémy dodajú teplo okamžite bez akýchkoľvek počiatočných strát. Tak sa šetrí energia. Pokiaľ sa použije teplovlnné vykurovanie, môže byť usporenej až 50% energie. Použitie je možné pre akékoľvek miestnosti.

Teplovlnné vykurovacie systémy...

...odovzdávajú energiu bez medzičlánku a ďalej formou vĺn o dĺžke medzi 2-8 mikrónmi. Vlnová dĺžka je teda identická s dĺžkou slnečných lúčov. To súčasneumožňuje, aby se takmer 90% tejto energie premenilo na teplo a ohrievalo telesá, ktoré môžu toto teplo pohlcovať.