TECHNICKÁ ČASŤ > INŠTALÁCIA

Popis inštalácie panelov INFRAHEATING

Panely INFRAHEATING sa vyznačujú veľmi jednoduchou montážou na stenu alebo strop. Zapojenie a inštaláciu elektrického pripojenia a prvé uvedenie do prevádzky smie prevádzať výhradne pracovník so zodpovedajúcou kvalifikáciou podľa vyhlášky 50/78 Sb.) Panel môže byť upevnený na stenu ako vo vertikálnej, tak i v horizontálnej polohe. Kompletný montážny návod nájdete v sekcii technická časť > download

Rôzne upozornenia:

Postup montáže je veľmi jednoduchý, celá inštalácia vykurovacieho panelu je popísaná v návode na obsluhu. Každé balenie je vybavené potrebným množstvom upevňovacích dielov, ktoré se líšia v závislosti od druhu rámu. Panely s dreveným rámom sú určené tiež pre montáž na strop. Montáž celého vykurovacieho systému v rodinnom dome netrvá dlhšie ako niekoľko hodín v závislosti od množstva panelov a elektroinštalácie.

Montážna sada pre uchytenie panelu s hliníkovým rámom obsahuje dva špeciálne držiaky a montážne hmoždinky s vrutmi. Pevne pripevnite držiaky každý dvomi dodanými hmoždinkami na stenu,hmoždinku so skrutkou (väčší priemer) pre zaťaženie umiestnite do hornej časti držiaku, hmoždinku a skrutku s menším priemerom upevnite v jeho spodnej časti pre jeho väčšiu stabilitu. Do pripevnených držiakov nasaďte vyhrievací panel (plastový element v hornej časti držiaku vysuniete až nad pojazdový plech. Plechový držiačik-zobáčik panelu umiestnite do hornej polohy. Po pritlačení panelu plastový element sám zaskočí a panel je pevne pripevnený).

Zaistite, aby infračervené vykurovacie panely boli nainštalované podľa návrhu a výpočtu odborníka na infrakúrenie. Zlá inštalácia môže mať vplyv na správnosť vykurovania a na úsporu elektrickej energie. Infračervené vykurovacie panely sú tepelné žiariče, po uvedení do prevádzky musia najskôr vysušiť a zohriať steny, podlahu, strop a ostatné pevné predmety v miestnosti. Príjemné teplo sa prejeví až po niekoľkých hodinách, niekedy i dňoch v závislosti od vlhkosti stien a použitého materiálu. Pri prvom uvedení do prevádzky je potrebné počítať s dlhšou dobou nahrievania, zvlášť pri vyššej vlhkosti. Počas tejto doby nechávame infračervené vykurovacie panely hriať bez prerušenia. Po dosiahnutí požadovanej teploty je možné začať regulovať teplotu priestorovým termostatom, ktorý umiestnime podľa návodu výrobcu a min 60cm od vykurovacieho panelu.

Prípojný kábel panelu s dreveným rámom nemá zemniaci vodič, vonkajší obal panelu je z dielektrických materiálov a tvorí druhú izolačnú vrstvu. V prípade odstránenia vidlice z kábla musí byť pripojenie do svorkovnice prevedené v súlade s farebným značením vodičov (L ? 0). Obrázok čiernej vidlice je len ilustratívny, pri montáži sa používa biela farba vodičov.

Regulácia teploty v miestnosti

Prevádza sa priestorovým termostatom umiestneným na vhodnom mieste, podľa návodu výrobcu. Termostat môže byť pevne umiestnený na stene, alebo môže byť použitý termostat zásuvkový. Pri reguláciii teploty sa riaďte doporučením odborného predajcu.

Našu ponuku nájdetev sekcii produkty.