INFRAHEATING > EXPERIENCE

Page is under construction

Praktické zkušenosti při vytápění infračervenými topnými tělesy.

Základní zkušenost při spuštění topného systému

Infračervený topný systém je ojedinělý topný systém, který nevyhřívá okolní vzduch v místnosti, ale prohřívá okolní stěny, strop, podlahu a vnitřní inventář, od kterých se následně prohřeje vzduch v místnosti. Ohřátý vzduch je čistý, klasicky vlhký a rozdíl teploty mezi stropem a podlahou (za optimálních podmínek) není vyšší než 0,4°C.

Záleží na vlhkosti zdiva!

Při prvním spuštění infračerveného topného systému se musí nejdříve prohřát zdivo, strop, podlaha a okolní předměty a teprve potom se zvedne teplota vzduchu. Je-li zdivo nepřiměřeně zvlhlé, je nutno počítat s tím, že správná funkce infračerveného topného systému se projeví až za několik dní.

Dostatečné nadimenzování může ovlivnit i spotřebu

Při dimenzování místností platí pravidlo - více panelů nižší spotřeba. Účelem infračervených topných panelů je co nejrychleji ohřát zdivo a při zvolené teplotě na termostatu panely vypnou a potřebné teplo vydává prohřáté zdivo.

Dlouhá setrvačnost teploty v místnosti

Při vytápění přímotopy a při jejich vypnutí, nebo výpadku energie, dojde velice brzy k ochlazení vzduchu v místnosti. Infračervený topný systém zabezpečuje prohřátí zdiva a dostatečnou akumulaci tepla a při výpadku elektrické energie, kdy každý topný systém přestává fungovat (mimo fosilních paliv), je v místnosti příjemné teplo podstatně delší dobu.