INFRAHEATING > COMPARSION

Page is under construction

Porovnání vytápěcích systémů

Why is the climate arround the infrared heaters healthier?

The reason is that the oxygen is not being burned and the air is not dry. No exhausts are being produced. The air does not dry out.

There is a general scepsis - infrared heating systems do not produce enough warmth, why?

A lot of people think, thet the feeling of a warm environment depens on the temperature of the air, which is completely wrong. Example: not even a skier does not freeze, just because the surrounding air has a very low temperature. Explanation: he is surrounded with heat waves, which are a part of the solar radiation.

Jaké jsou nevýhody vytápění, které pracují na principu cirkulace vzduchu?

Některé mají přímý vliv na naše zdraví. Všechny systémy, které ohřívají vzduch (černé teplo), pracují na základě cirkulace vzduchu. Čím více je vzduch ohříván, tím větší je také jeho odvlhčení, víření prachu a bakterií, a jiných škodlivých látek. Následek: Vysoká teplota a suchý, znečištěný vzduch. Další nevýhodou je vysoká spotřeba energie. Ještě horší situace nastává u zařízení, která jsou vybavena ventilátorem. Teplotní rozdíly mezi podlahou a stropem může být až 10 stupňů: Studné nohy ? horká hlava..