INFRAHEATING > MEANING FOR HEALTH

Zdravé vlny

Safety

Infrared radiation is similar to the radiation produced by the human body. Basically is the infrared light similar to the solar radiation but without the harmful UV radiation and without the frequency of the visible light. THe infrared radiation can generate from non-matallic elements. This form of energy heats the surrounding elements by sharing of the heat nad not using the air as a transport medium for the heat transfer.

Bezpečnost

Infračervené záření je obdobné tomu záření, které produkuje samo lidské tělo. Je ve své podstatě obdobné slunečnímu záření bez škodlivých UV paprsků a bez frekvencí viditelného světla. Infračervené záření může vznikat z nekovových prvků. Tato forma energie přímo ohřívá okolní předměty, přičemž nevyužívá pro přenos tepla okolní vzduch.