TECHNICAL DATA > INSTALLING

Page is under construction

Popis instalace panelů INFRAHEATING

Panely INFRAHEATING se vyznačují velice jednoduchou montáží na stěnu nebo strop. Zapojení a instalace elektrického připojení a první uvedení do provozu smí provádět pouze pracovník s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.) Panel může být upevněn na zeď jak ve vertikální, tak i v horizontální poloze. Kompletní montážní návod naleznete v sekci technická část > download

Různá upozornění:

Postup montáže je velice jednoduchý, celá instalace topného panelu je popsána v návodu k obsluze. Každé balení je vybaveno potřebným množstvím upevňovacích dílů, které se liší v závislosti od druhu rámu. Panely s dřevěným rámem jsou určeny též pro montáž na strop. Montáž celého topného systému v rodinném domě netrvá déle jak jeden několik hodin v závislosti od množství panelu a elektroinstalace.

Montážní sada pro uchycení panelu s hliníkovým rámem obsahuje dva speciální držáky a montážní hmoždinky s vruty. Pevně připevněte držáky každý dvěmi dodanými hmoždinkami na zeď – hmoždinku se šroubem (větší průměr) pro zatížení umístněte do horní části držáku, hmoždinku a šroub s menším průměrem upevněte v jeho spodní části pro jeho větší stabilitu. Do připevněných držáků nasaďte topný panel (plastový element v horní části držáku vysunete až nad pojezdový plech. Plechový držáček – zobáček panelu umístněte do horní polohy. Po přitlačení panelu plastový element sám zaskočí a panel je pevně připevněn).

Zajistěte, aby infračervené topné panely byly nainstalovány podle návrhu a výpočtu odborníka na infravytápění. Špatná instalace může mít vliv na správnost vytápění a na úsporu elektrické energie. Infračervené topné panely jsou tepelné zářiče, po uvedení do provozu musí nejprve vysušit a ohřát stěny, podlahu, strop a ostatní pevné předměty v místnosti. Příjemné teplo se projeví až po několika hodinách, někdy i dnech v závislosti na vlhkosti stěn a použitého materiálu. Při prvním uvedení do provozu je potřeba počítat s delší dobou natápění, zvláště při vyšší vlhkosti. Po tuto dobu necháváme infračervené topné panely hřát bez přerušení. Po dosažení požadované teploty je možné začít regulovat teplotu prostorovým termostatem, který umístníme podle návodu výrobce a min 60cm od topného panelu.

Připojovací kabel panelu s dřevěným rámem nemá zemnící vodič, vnější obal panelu je z dielektrických materiálů a tvoří druhou izolační vrstvu. V případě odstranění vidlice z kabelu musí být připojení do svorkovnice provedeno v souladu s barevným značením vodičů (L – 0). Obrázek černé vidlice je pouze ilustrativní, při montáži se používá bílá barva vodičů.

Regulace teploty v místnosti

Provádí se prostorovým termostatem umístněným na vhodném místě, dle návodu výrobce. Termostat může být pevně umístněn na stěně, nebo může být použit termostat zásuvkový. Při regulaci teploty se řiďte doporučením odborného prodejce.

Naši nabídku naleznete v sekci produkty.