INFRATOPENÍ > POROVNÁNÍ

Porovnání vytápěcích systémů

Jsou tepelné vlny dražší než černé vlny?

Naopak, tepelné vlny jsou levnější, protože teplota okolního vzduchu se nezvyšuje a proto odpadá nahromadění tepla u stropu.

Proč existuje obecná skepse, že tyto systémy nevydají dostatek tepla?

Mnoho lidí si zcela mylně myslí, že pocit tepla je závislý jenom na teplotě okolního vzduchu. Příklad z přírody: Ani lyžař, nebo horolezec nezmrzne jen proto, že okolní vzduch má velmi nízké teploty. Důvod: Jsou obklopeni tepelnými vlnami, které pocházejí ze slunečního záření.

Jaké jsou nevýhody vytápění, které pracují na principu cirkulace vzduchu?

Některé mají přímý vliv na naše zdraví. Všechny systémy, které ohřívají vzduch (černé teplo), pracují na základě cirkulace vzduchu. Čím více je vzduch ohříván, tím větší je také jeho odvlhčení, víření prachu a bakterií, a jiných škodlivých látek. Následek: Vysoká teplota a suchý, znečištěný vzduch. Další nevýhodou je vysoká spotřeba energie. Ještě horší situace nastává u zařízení, která jsou vybavena ventilátorem. Teplotní rozdíly mezi podlahou a stropem může být až 10 stupňů: Studné nohy – horká hlava..