INFRATOPENÍ > BEZPEČNOST

Zdravé tepelné vlny ...

... vznikají okamžitě, jsou tvořeny bezprostředně po zapnutí topného tělesa, a ohřívají předně povrchy osob a předmětů. Podobný blahodárný efekt, jaký mají tyto paprsky, může být pozorován na horách, kde má člověk přes nízké teploty díky záření pocit, že je mu teplo. Zdravotní faktor: Vzduch zůstává čistý, nedochází k úbytku kyslíku a k proudění vzduchu, nedochází také ke ztrátám při větrání. Nedochází k takovým jevům, jakým je přepalování prachových částic na radiátorech. Dále není nutné zvlhčování vzduchu. Proto doporučujeme teplovlnné topení pro všechny, kteří mají problémy s alergií na prach. Tímto topným systémem se vytvoří zdraví prospěšné klima...

Bezpečnost

Infračervené záření je obdobné tomu záření, které produkuje samo lidské tělo. Je ve své podstatě obdobné slunečnímu záření bez škodlivých UV paprsků a bez frekvencí viditelného světla. Infračervené záření může vznikat z nekovových prvků. Tato forma energie přímo ohřívá okolní předměty sdílením tepla, přičemž nevyužívá pro přenos tepla okolní vzduch.

Proč je klima při vytápění sáláním teplem zdravější?

Důvodem je, že není spotřebováván kyslík, a okolní vzduch tak nevysychá. Nevznikají žádné zplodiny spalování. Vzduch nevysychá, protože teplo odevzdávané výhřevnou plochou prostupuje vzduchem bez změny fyzikálního stavu. Současně nedochází k tepelným ztrátám přiváděním spalovacího vzduchu.

Žádné víření prachu konvekčním prouděním vzduchu

Rovnoměrné předávání tepla zabraňuje vzniku intenzivního proudění vzduchu v místnosti, k němuž dochází u klasických otopných soustav.– infračervený topný systém – naopak ohřívá právě okolní plochy, včetně stropů a zdí. To má obrovské přednosti: žádné intenzivní proudění vzduchu, nepatrné rozvrstvení teplot v místnosti, úspory potřebné energie pro vytápění.

Zářivé teplo – zvýšený komfort při nízké teplotě prostoru

Teplená pohoda člověka není závislá jenom na teplotě okolního vzduchu, ale také na tepelném záření a také na teplotě povrchů všech okolních ploch. Každý dobře zná příjemné hřejivé působení slunečního záření za sice mrazivého, ale současně slunného zimního dne.