INFRATOPENÍ > SPOTŘEBA

Spotřeba v praxi

2008-2009
Náklady se počítají z celkové protopené čásky, která je podílem celkového vytápěného objektu. Sebraná data jsou od našich klientů, kteří využívají pohodové teplo.

Rodinný dům - 50-55 Kč/m3/rok
Starší rodinný dům - 55-65 Kč/m3/rok
Panelový dům - 45-55 Kč/m3/rok
Starší panelový dům 60-75 Kč/m3/rok

Optimální spotřeba energie

Různé výpočty spotřebních nákladů prokazují nesrovnatelnou konkurenceschopnost infračervených topných systémů. Při výběru topení je třeba myslet zejména na to, co spotřebitel zaplatí při vlastní spotřebě, nikoli kalkulovat pouze počáteční investici. Přednosti produktu: Využitelnost 100 %, žádné ztráty energie, není potřeba žádného transportního média tepla, regulace podle požadavků, okamžitá reakce na regulační zadání - krátká reakční doba, snadné individuální vyúčtování pro jednotlivou místnost, velmi nízké náklady na instalaci, žádné nebezpečí požáru, vysoká životnost, velmi ekologické, velmi bezpečné, hygienické, zdravé, žádné nebezpečí zamrznuti, vhodné pro děti, minimální rozvrstvení vzduchu ? ideální pro místnosti s vysokou světlou výškou, úspora váhy a prostoru , flexibilita, ...

Neuvěřitelný spořič energie...

...S teplovlnným topením se dá teplota okolního vzduchu, oproti ostatním způsobům vytápění, snížit. Pocit příjemného tepla zůstává i při nižší teplotě v prostoru. Teplo se šíří rovnoměrně po celé místnosti. Teplovlnné vytápěcí systémy dodají teplo okamžitě bez jakýchkoliv počátečních ztrát. Tak se šetří energie. Pokud se použije teplovlnné vytápění, může být uspořeno až 50% energie. Použití je možné pro jakýchkoli místnosti.

Teplovlnné vytápěcí systémy...

...předávají energii bez mezičlánku a dále formou vln o délce mezi 2 ? 8 mikrony. Vlnová délka je tedy identická s délkou slunečních paprsků. To současně umožňuje, aby se téměř 90% této energie přeměnilo v teplo a ohřívalo tělesa, která mohou toto teplo pohlcovat.