SLUŽBY > NÁVRH

Infračervený topný systém je ojedinělý topný systém a správné zhodnocení a posouzení stavby je zásadní při správné funkci topení. Každá místnost, stavba, materiál má svá specifika a správné posouzení je dobrý předpoklad pro kvalitní a úsporné vytápění nebo přitápění v chladných měsících.


Návrh zdarma

Zákazník má právo na vypracování návrhu zdarma na emailové adrese:info@fsmark.cz K žádosti uveďte tyto údaje:

  • rozměry místností popřípadě plánek stavby - postačí půdorys podlaží a bokorys nebo výška místností
  • informaci - jsou-li místnosti stále odděleny dveřmi nebo propojeny průchodem
  • typ oken, popřípadě tepelnou odolnost oken
  • typ, druh svislých a vodorovných konstrukcí
  • je-li stavba dále zateplena, izolována od vlhkosti a pod.
  • umístnění stavby (nížina-hory)
  • další informace, které jsou pro Vás důležité a mohly by nám napomoci ke správnému nadimenzování.
  • jaký typ panelu jste si vybrali popřípadě kam přijde umístit(stěna - strop)Ceník

U každého vypracovaného návrhu je přiložen aktuální ceník produktů Infraheating pro možnou změnu panelů. Při výběru vhodného topného panelu, dbejte na to, že základní modely ITZ budou mít vyšší spotřebu než výkonné modely ITS.